Entries by VMD Consulting s.r.o.

Aké cestovné náklady si môžete uplatniť v holandskom daňovom priznaní?

Pracujete v Holandsku a cestujete do práce verejnou dopravou? Nepochybne by ste mali vedieť, že pri splnení určitých podmienok si môžete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na cestovné, a tým zvýšiť výšku vrátených daní! Verejnou dopravou sa rozumie cestovanie autobusom, vlakom, trajektom alebo metrom. V prípade, že  už poberáte príspevok na služobné auto alebo […]

Náklady na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a vznikli vám náklady na zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by ste mali vedieť, že v holandskom daňovom priznaní si tieto náklady za určitých podmienok môžete uplatniť. Základné podmienky na uplatnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť: Môžete si uplatniť iba tú časť nákladov, ktorá vám zdravotnou poisťovňou nebola preplatená. Náklady sa môžu odpočítať len v tom istom roku, v ktorom […]

Pay As You Earn (PAYE) systém pre zamestnancov vo Veľkej Británii

Pay As You Earn (PAYE), teda „plať toľko, koľko zarobíš“, je systém, podľa ktorého zamestnanci vo Veľkej Británii platia dane a odvody. Zamestnávateľ odvádza výšku dane a odvodov dopredu z očakávanej výšky mzdy. Celková výška dane, ktorú je potrebné odviesť za daňový rok, sa následne neodvádza jednorazovo, ale je postupne zasielaná na britský daňový úrad HMRC pri každej […]

Kto platí dane a odvody vo Veľkej Británii?

DANE VO VEĽKEJ BRITÁNII – REZIDENT VS. NEREZIDENT Pri platení daní vo Veľkej Británii platí obdobné pravidlo ako v prípade zdaňovania príjmov v iných krajinách. Výška dane, ktorú musí daňovník odviesť závisí aj od toho, či je v Británii uznaný za daňového rezidenta alebo nie. Ak nie je daňovník uznaný za rezidenta krajiny, nemusí platiť dane z príjmu v zahraničí. […]

Kalkulácia výšky dane v Nemecku

Každý Slovák, ktorý pracuje v Nemecku, sa podieľa na nemeckom daňovom systéme. V Nemecku funguje tzv. systém progresívneho zdaňovania, čo v praxi znamená, že daňová sadzba sa odvíja od výšky zárobku. Inými slovami, sadzba dane z príjmu fyzických osôb sa zvyšuje so zvyšujúcim sa zdaniteľným príjmom. Nakoľko nemecký daňový systém nezohľadňuje infláciu, daň stúpa s každým zvýšením […]

Vrátenie daní z Veľkej Británie – čo je potrebné vedieť?

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z Veľkej Británie, podobne ako pri iných krajinách, je prvoradé zistiť, či vám vôbec vzniká nárok na ich vrátenie daní. NÁROK NA VRÁTENIE DANÍ  Nárok na vrátenie daní z Veľkej Británie vzniká zväčša vtedy, ak jednotlivec odíde z krajiny počas daňového roka. Podmienka odchodu z krajiny je dôležitá hlavne preto, že v […]

Ako zvýšiť výšku vrátených daní z Rakúska uplatnením daňových zvýhodnení na deti

Výška vrátených daní z Rakúska sa môže značne zvýšiť uplatnením niekoľkých daňových výhod, ktoré sa viažu na poberanie prídavkov na deti v Rakúsku. Všetky daňové výhody, o ktorých si viac povieme ďalej v článku, si môže zamestnanec uplatniť buď samostatne prostredníctvom osobitnej žiadosti na to určenej, alebo po uplynutí roka v daňovom priznaní. Platí však, že každá daňová výhoda môže […]

Formulár E9 – prečo je dôležitý pri vrátení daní z Rakúska

Pre vrátenie daní z Rakúska je dôležitý pojem daňová príslušnosť. Tá je rozhodujúca pre vymedzenie daňovej povinnosti a následné určenie výšky vrátenej dane. Neobmedzená daňová povinnosť Neobmedzená daňová povinnosť znamená, že v Rakúsku sú zdaňované všetky príjmy z Rakúska, ale aj mimo Rakúska, napr. zo Slovenska. Podmienkou neobmedzenej daňovej povinnosti je mať bydlisko v Rakúsku. Nemusí ísť […]

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov – zmeny v roku 2020

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov má svoje špecifiká. Dôvodom je predovšetkým to, že nedisponujú stálym miestom výkonu práce a nemajú ani bydlisko, na ktoré sa môžu dennodenne vrátiť. Väčšinu času trávia na cestách a v kabíne kamiónu, kde sa stravujú i prespávajú. Z tohto dôvodu si môžu vodiči kamiónov uplatniť napr.: náklady na […]

Náklady na ubytovanie a cesty v nemeckom daňovom priznaní

Náklady v nemeckom daňovom priznaní znižujú daňový základ, a teda zvyšujú výšku vrátených daní. Jedným z nákladov v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, sú náklady na ubytovanie a cesty. V prípade, ak zamestnanec z pracovných dôvodov potrebuje aj druhé ubytovanie popri mieste svojho trvalého, resp. prvotného ubytovania, používajú daňoví poradcovia pojem dvojitá domácnosť, […]