Náklady na zdravotnú starostlivosť v Írsku

Vrátenie daní z Írska a náklady na zdravotnú starostlivosť

Zaujíma Vás, ako zvýšiť sumu vrátených daní v Írsku? Jednou z možností je uplatniť si v žiadosti o vrátenie daní náklady na zdravotnú starostlivosť. V nasledujúcich riadkoch si povieme, o aké náklady sa presne jedná.

Náklady na zdravotnú starostlivosť je možné uplatniť:

  • na seba
  • na rodinného príslušníka
  • na kohokoľvek, za koho ste za zdravotný úkon zaplatili

Pozor. Náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré Vám boli preplatené napr. zo zdravotného poistenia alebo úradom Health Service Executive (HSE), nie je možné uplatniť.

Podmienky uznania nákladov na zdravotnú starostlivosť

Základnou podmienkou je, aby bol zdravotný úkon vykonaný registrovaným lekárom. Overenie registrácie lekára je možné na stránkach Irish Medical Council alebo Dental Council of Ireland.

Ďalšou podmienkou je, aby úkon spadal do niektorej z týchto kategórii:

  • Platené služby lekára: patrí sem starostlivosť o ženy počas tehotenstva, odporúčané diagnostické procedúry, transport sanitkou, akupunktúra, dodatočné náklady pre starostlivosť o dieťa, náklady pre pacientov s problémami s obličkami a pre tých, ktorí vyžadujú domácu starostlivosť.
  • Druhú kategóriu tvoria výdavky na lieky, ortoptiku, fyzioterapiu, načúvacie prístroje či špeciálnu diétu pre celiatikov a diabetikov.
  • Tretiu kategóriu tvoria náklady na dentálne ošetrenia. Patrí sem napr. dosadenie zlomených zubov, korunka, mostík, chirurgické odstránenie zarastajúcich zubov múdrosti a mnoho iných úkonov, ktoré nespadajú do kategórie bežné. Takýto úkon sa pritom môže vykonať aj mimo územia Írska, avšak kvalifikovaným zubárom, ktorý musí vyplniť formulár MED 2.

Náklady na zdravotnú starostlivosť dieťaťa

Samostatne sa uvádzajú taktiež náklady na zdravotnú starostlivosť o dieťa do 18 rokov, resp. aj staršie v prípade, ak stále študuje. Do tejto položky pritom nespadajú len samotné medicínske úkony, ale aj náklady na prepravu dieťaťa do nemocnice a vybavovanie telefonátov spojených s liečebným procesom. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty nákladov spojené s nákladmi na ošetrovanie dieťaťa.

Rok Hodnota za míľu Hodnota za kilometer Náklady na telefón
2018 0,29 € 0,18 € 310 €
2017 0,29 € 0,18 € 305 €
2016 0,27 € 0,17 € 305 €
2015 0,27 € 0,17 € 305 €

Typy nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie je možné uplatniť

Do nákladov nie je nikdy možné započítať bežné vyšetrenie očí či plastické operácie, ktoré nie sú nevyhnutné so zdravotného hľadiska, ale plnia iba estetickú funkciu.

Ďalšiu skupinu tvoria dentálne úkony ako plombovanie, čistenie, trhanie či oprava umelého chrupu.

Zdravotná starostlivosť môže byť poskytnutá aj mimo Írska

Všetky spomínané úkony môžu byť vykonané aj mimo Írska, podmienkou je, aby ich vykonával lekár registrovaný v danej krajine. Ak pacient cestuje mimo krajiny za zákrokom, ktorý v Írsku nie je bežne dostupný, je možné do žiadosti o vrátenie daní uviesť aj náklady na cestu a ubytovanie pre pacienta i osobu, ktorá ho sprevádza.

Ak máte záujem o vrátenie daní z Írska, zaregistrujte sa tu.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.

Zdroje: www.dentalcouncil,ie, www.revenue.ie, www.medicalcouncil.ie