Ako sa vypočítava podpora v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia?

Ak žiadate o podporu v nezamestnanosti na Slovensku bezprostredne po ukončení práce v zahraničí, podpora sa vypočítava inak ako v prípade, ak by Vaše posledné zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bolo na Slovensku.

Ak Vaše posledné zamestnanie bolo v niektorej z krajín EÚ, pri kalkulácii podpory v nezamestnanosti sa berie do úvahy zárobok len z poslednej práce v zahraničí. Ak by ste pracovali na Slovensku, podpora by sa vypočítavala z hrubých príjmov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov počas posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak chcete dostávať podporu v nezamestnanosti na Slovensku, musíte Sociálnej poisťovni dokázať, že ste si počas práce v zahraničí udržali dostatočné väzby so Slovenskom. Zároveň musíte splniť podmienku odpracovaných aspoň 730 dní (dva roky) počas posledných štyroch rokov. Po návrate zo zahraničia môžete dostať podporu maximálne vo výške 1032,50 eur v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní a 999,20 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní (platné od 1.júla 2019 do 30.06.2020).

Pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti je potrebné Sociálnej poisťovni predložiť formulár PD U1 z krajiny, v ktorej ste pracovali. Účelom tohto formulára je zohľadnenie obdobia poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v členskom štáte EÚ. Zahraničná Sociálna poisťovňa na formulári PD U1 potvrdzuje dobu poistenia v nezamestnanosti a výšku príjmu, ktorú ste dosiahli v zamestnaní v zahraničí.

Ak sa bezprostredne po návrate zo zahraničia zamestnáte na Slovensku a až následne sa zaevidujete na úrade práce, výška podpory v nezamestnanosti sa bude počítať len z príjmu dosiahnutého u slovenského zamestnávateľa.

Radi Vám so získaním formulára PD U1 z Veľkej Británie, Írska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Slovenska pomôžeme. Kontaktujte nás prostredníctvom formulára TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme emailom alebo poštou. V prípade otázok nás kontaktujte emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Zdroj: Sociálna poisťovňa