Vrátenie daní z Írska

Viac ako 60% pracujúcich v Írsku má nárok na vrátenie daní

Na vrátenie daní z Írska má nárok viac ako 60% pracujúcich, ale iba 5% podá daňové priznanie každý rok. Ako Albert Einstein povedal: „Vec, ktorú na svete najviac nechápem, sú dane z príjmu“. Pre mnoho ľudí je daňové priznanie komplikovanejšie ako kvantová fyzika a nie sú si vedomí všetkých daňových úľav (tax credits), ktoré si môžu uplatniť a tým zvýšiť svoj daňový preplatok.

Nárok na vrátenie daní

  • Pracovali ste iba určitú časť roka?
  • Zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený?
  • Zosobášili ste sa?
  • Platili ste školné?
  • Mali ste výdavky na zdravotnú starostlivosť (lekárske alebo zubné ošetrenie)?

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali ÁNO, pravdepodobne máte nárok na vrátenie daní z Írska. Vo VMD Consulting Vám radi poradíme a pomôžeme s vrátením legálne najvyššej možnej čiastky. Keďže daňový systém v Írsku je veľmi komplexný, daňové priznanie a samotná výška daňového preplatku závisí od Vašej osobnej situácie. Tá zahŕňa, okrem iného, Vaše zamestnanie, zárobok, rodinný stav, zdravotný stav. Veľká časť  daňových poplatníkov netuší, ktoré daňové úľavy si môže uplatniť a tak milióny EUR ostávajú každý rok írskym daňovým úradom nevyplatené. VMD Consulting Vám bezplatne a nezáväzne poskytne predbežnú kalkuláciu možnej výšky daňového preplatku a pomôže získať Vaše dane späť.

Priemerný daňový preplatok z Írska je 870 EUR. Vy ste si už svoju žiadosť o vrátenie daní podali?