Radi by sme vás uistili, že naďalej pracujeme na spracovaní vašich žiadostí o vrátenie daní, získaní formulárov U1 a prídavkov na deti zo zahraničia. Kontaktovať nás môžete telefonicky na 0904601321, emailom na info@vratmidan.sk, prostredníctvom chatu alebo na našom facebookovom profile. Nové žiadosti prijímame poštou. Prajeme všetkým hlavne pevné zdravie.