Veľká Británia | VMD Consulting

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém vo Veľkej Británii je postavený na princípe daňových preddavkov (PAYE – pay as you earn), ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje britský daňový úrad (HMRC), máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

  • vo Veľkej Británii ste nepracovali celý daňový rok (od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka)
  • bol Vám pridelený nesprávny daňový kód
  • nový zamestnávateľ Vám pridelil tzv. Emergency Tax Code (výnimočný daňový kód) a tým neuplatnil nezdaniteľnú časť príjmu
  • mali ste naraz viacerých zamestnávateľov
Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár (vľavo) a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Žiadosť o vrátenie dane spolu s postupom refundácie Vám zašleme poštou alebo e-mailom.

Kedy môžem požiadať o vrátenie dane?

Ak ste sa vrátili zo zahraničia domov a do konca príslušného daňového roka (5. apríl) sa neplánujete do zahraničia vrátiť, o vrátenie daní môžete požiadať ihneď. Ak vo Veľkej Británii žijete a pracujete, o vrátenie daní môžete požiadať na konci každého daňového roka.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie dane?

Žiadosť o vrátenie dane môžete podať za súčasný (v prípade, že ste sa vrátili na Slovensko a do konca daňového roka sa do Veľkej Británie neplánujete vrátiť) a štyri predchádzajúce daňové roky, a to: 2018/ 2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 a 2014/2015.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £930. Jeho výška je však individuálna a závisí od viacerých faktorov. Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Aké dokumenty potrebujem?

Originál P45 alebo P60. Ak ich nemáte, nevadí, postačí nám posledná výplatná páska a my potrebné dokumenty získame za Vás!

P45 je oficiálny daňový formulár, ktorý je Vám zamestnávateľ zo zákona povinný vystaviť pri ukončení pracovného pomeru a slúži ako potvrdenie o príjme. P60 dostanete od zamestnávateľa automaticky na konci daňového roka, najneskôr do 31. mája, ak ste u zamestnávateľa pracovali k 5. aprílu. P60 je obdoba slovenského ročného zúčtovania a obsahuje informácie o celkovej dani z príjmu, ktorú ste počas daňového roka odviedli.

Môžem žiadať o vrátenie dane ak nemám National Insurance Number (číslo sociálneho zabezpečenia)?

Podnikneme všetky kroky, aby Vám dane boli vrátené i bez NIN, avšak nie vždy je to možné.

Koľko to bude stáť?

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov! Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní od britskej daňovej inštitúcie.

Platíte len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane je 9,5%, alebo minimálne 49. K poplatku je pripočítané DPH 20%.

Ak Vám chýba formulár P45 alebo P60, poplatok za jeho vybavenie je €12, ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na britský daňový úrad (HMRC) po prevod  peňazí na Váš účet je 2-4 mesiace. Rýchlosť spracovania Vašej žiadosti závisí predovšetkým od britského daňového úradu (prakticky neexistuje žiadna zákonná lehota, v ktorej by daňový úrad musel urobiť rozhodnutie). Z tohto dôvodu nie sme z našej strany schopní zaručiť, že proces vrátenia dane nebude trvať dlhšie, avšak čo môžeme zaručiť je, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie poštou alebo e-mailom.

Ďalšie informácie:

Môže mi byť vrátená celá daň, ktorú som odviedol?

Je to možné v prípade, ak Váš súhrnný ročný príjem zo všetkých zamestnaní neprekročil výšku nezdaniteľného minima za príslušný daňový rok (presné sadzby sú uvedené nižšie).

2018/2019          £11,850
2017/2018          £11,500
2016/2017          £11,000
2015/2016          £10,600
2014/2015          £10,000

Ak Váš príjem počas príslušného daňového roka prekročil túto čiastku, kontaktujte nás ohľadne výpočtu daňového preplatku

Môžem požiadať o vrátenie dane iba od jedného zamestnávateľa, ak som v druhom zamestnaní pracoval na čiastočný úväzok?

Nie, britskému daňovému úradu je nutné priznať všetky Vaše príjmy počas daňového roka, vrátane príjmov z čiastočného úväzku.

Môžem požiadať o vrátenie dane ak som pracoval v stavebníctve v rámci CIS programu alebo ako živnostník?

Samozrejme. Ak máte pridelené UTR číslo alebo CIS kartu, informujte nás o tom, aj v prípade, že už ako živnostník/CIS nepracujete.

Ako pracovník registrovaný v programe CIS môžete okrem dane požiadať aj o odpočítanie všetkých nákladov vynaložených v súvislosti s prácou, napríklad účtovníctvo, cestovanie do práce, telefón, náradie, oblečenie, atď.
Daňové priznanie pre CIS a samostatne zárobkovú osobu (Self-assessment) je nutné podať do 31. októbra (pri papierovej forme) alebo do 31. januára nasledujúceho roka (ak ho podávate online). V prípade oneskorenia Vám britský daňový úrad môže vyrúbať vysokú pokutu, preto sa s daňovým priznaním poponáhľajte!