Po vyplnení registračného formulára na tejto stránke vám bude žiadosť o U1 formulár spolu s inštrukciami automaticky zaslaná e-mailom. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0904601321, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo prostredníctvom chatu. Nové žiadosti prijímame e-mailom na info@vratmidan.sk, poštou alebo osobne v kancelárii.