REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém v Rakúsku je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje rakúsky daňový systém, máte nárok na vrátenie daňového preplatku.  Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

  • v Rakúsku ste nepracovali celý daňový rok (1. január – 31. december)
  • pracovali ste pre viacero zamestnávateľov naraz
  • vystriedali ste viacero zamestnaní v priebehu roka
  • vznikli Vám náklady na dochádzanie za prácou
Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Žiadosť o vrátenie dane spolu s postupom refundácie Vám zašleme poštou alebo e-mailom.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o vrátenie dane?

Rakúsky daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra.Žiadosť o vrátenie daňového preplatku môžete podať za päť predchádzajúce daňové roky  –2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Rakúska je 820 EUR. Jeho výška však individuálna a závisí od viacerých faktorov. Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

 Aké dokumenty potrebujem?

Základom pre podanie žiadosti o vrátenie dane je Lohnzettela Beitragsgrundlagennachweis. Ak ich nemáte, nevadí – naši skúsení konzultanti ich zo zahraničia získajú za Vás!

Lohnzettel je ročné zúčtovanie a obsahuje informácie o celkových príjmoch a daniach, ktoré ste počas daňového roka odviedli. Tento formulár Vám musí zamestnávateľ vystaviť na konci daňového roka, 31. decembra.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Proces vrátenia dane v Rakúsku začína po ukončení daňového roka, 1. januára. Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na rakúsky daňový úrad po prevod  peňazí na Váš účet je 2-5 mesiacov. To však závisí predovšetkým od rakúskeho daňového úradu. Z tohto dôvodu nie sme z našej strany schopní zaručiť, že proces vrátenia dane nebude trvať dlhšie, avšak čo môžeme zaručiť je, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Koľko to bude stáť?

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov! Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní od zahraničnej daňovej inštitúcie.

Účtujeme len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane za jeden daňový rok je 11,9%, alebo minimálne 59 EUR. K poplatku sa účtuje 20% DPH.

Ak Vám chýba formulár Lohnzettel, poplatok za jeho vybavenie je 12 EUR od jedného zamestnávateľa, ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na slovenský bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie poštou alebo e-mailom.