REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém v Írsku je postavený na princípe daňových preddavkov (PAYE – pay as you earn), ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje írska daňová legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

  • v Írsku ste nepracovali celý daňový rok
  • bol Vám pridelený nesprávny tax credit
  • zosobášili ste sa
  • zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený
  • mali ste výdavky na zdravotnú starostlivosť (lekárske alebo zubné ošetrenie)
Ktoré dane mi môžu byť vrátené?

Daň z príjmu a USC (Universal Social Charge).

Daň z príjmu je v Írsku progresívna, čo znamená, že jej výška závisí od Vašej daňovej kategórie. Výška dane pre ročné príjmy do 35.300 EUR (pre slobodné osoby) je 20%. Pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu platí vyššia sadzba 40% dane z príjmov (2019).

USC daň vstúpila do platnosti 1.januára 2011. Zamestnávateľ Vám ju zráža zo mzdy iba v prípade, ak Váš ročný hrubý príjem presiahol 13.000 EUR (v roku 2016 a 2019). Tento limit bol 12.012 EUR v roku 2015 a 10.036 EUR v rokoch 2012 až 2014. Výška USC dane sa pohybuje od 1% do 8% v závislosti od výšky Vášho príjmu.

Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Žiadosť o vrátenie dane spolu s postupom refundácie Vám zašleme poštou alebo e-mailom.

Kedy môžem požiadať o vrátenie dane?

Po skončení daňového roka, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra. V prípade, že sa stanete nezamestnanými, môžete požiadať o vrátenie dane i pred skončením daňového roka; najskôr však 4 týždne od dňa, kedy ste sa stali nezamestnanými.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie dane?

Žiadosť môžete podať za štyri predchádzajúce daňové roky  –  2015, 2016, 2017, 2018. Ak odchádzate z Írska natrvalo, o vrátenie daní môžete požiadať i počas daňového roka, nemusíte čakať na 31.12.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Írska je 870 EUR. Jeho výška je však individuálna a závisí od viacerých faktorov. Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Aké dokumenty potrebujem?

Kópiu P45 alebo P60. Ak ich nemáte, nevadí, postačí nám posledná výplatná páska a naši skúsení konzultanti ich zo zahraničia získajú za Vás!

P45 je oficiálny daňový formulár, ktorý je Vám zamestnávateľ zo zákona povinný vystaviť pri ukončení pracovného pomeru a slúži ako potvrdenie o príjme.

P60 je obdoba slovenského ročného zúčtovania a obsahuje informácie o príjme a celkovej dani z príjmu, ktorú ste počas daňového roka odviedli. Tento formulár Vám musí zamestnávateľ vystaviť na konci daňového roka, 31. decembra.

Koľko to bude stáť?

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov! Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní od írskej daňovej inštitúcie.

Platíte len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane za jeden daňový rok je 9,5%, alebo minimálne 49 EUR. K poplatku je pripočítané DPH 20%.

Ak Vám chýba formulár P45 alebo P60, poplatok za jeho vybavenie je €12, ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na írsky daňový úrad (Revenue) po prevod  peňazí na Váš účet je 1-2 mesiace. Rýchlosť spracovania Vašej žiadosti závisí predovšetkým od Revenue (prakticky neexistuje žiadna zákonná lehota, v ktorej by daňový úrad musel urobiť rozhodnutie). Z tohto dôvodu nie sme z našej strany schopní zaručiť, že proces vrátenia dane nebude trvať dlhšie, avšak čo môžeme zaručiť je, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie poštou alebo e-mailom.