Uisťujeme vás, že naďalej pracujeme na spracovaní vašich žiadostí o vrátenie daní, získaní formulárov U1 a prídavkov na deti zo zahraničia. Žiadosť o vrátenie daní vám bude automaticky zaslaná e-mailom po vyplnení krátkeho registračného formulára na tejto stránke. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0904601321, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo prostredníctvom chatu. Nové žiadosti prijímame poštou alebo osobne v kancelárii (od 06.05.2020).