Dánsko | VMD Consulting

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém v Dánsku je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania.  Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje dánska legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Príjmy sú zdaňované progresívne, kedy s výškou Vášho príjmu stúpa i výška daňovej sadzby, ktorú platíte. Výška štátnych daní v Dánsku je jedna z najvyšších vo svete.

Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Žiadosť o vrátenie dane spolu s postupom refundácie Vám zašleme poštou alebo e-mailom.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o vrátenie dane?

Dánsky daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku môžete podať za päť predchádzajúcich daňových období – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Dánska je  1150 EUR. Jeho výška však individuálna a závisí od viacerých faktorov. Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Aké dokumenty potrebujem?

Základom pre podanie žiadosti o vrátenie dane sú formuláre  Årsopgørelse alebo Oplysningsseddel, a dánska pracovná zmluva.

Årsopgørelse tento formulár vydáva Dánsky daňový úrad po skončení daňového roka, najneskôr však do mája nasledujúceho roka.

Oplysningsseddel Vám vydá zamestnávateľ a obsahuje informácie o celkových príjmoch a daniach, ktoré ste počas daňového roka odviedli. Ak ho nemáte, postačí nám posledná výplatná páska od každého zamestnávateľa (Lønseddel).

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Proces vrátenia dane v Dánsku začína po ukončení daňového roka, 1. januára. Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na zahraničný daňový úrad po prevod  peňazí na Váš účet je 3-5 mesiacov. To však závisí predovšetkým od dánskeho daňového úradu (prakticky neexistuje žiadna zákonná lehota, v ktorej by daňový úrad musel urobiť rozhodnutie). Z tohto dôvodu nie sme z našej strany schopní zaručiť, že proces vrátenia dane nebude trvať dlhšie, avšak čo môžeme zaručiť je, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Koľko to bude stáť?

Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Poplatok za naše služby účtujeme až na konci celého procesu, t.j. po získaní Vašich daní. Účtujeme len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok je 12% z konečnej sumy vrátených daní, alebo minimálne 69 EUR. Ak Vám chýba potrebné daňové potvrdenie, poplatok za jeho vybavenie je 15 EUR od jedného zamestnávateľa.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na Váš dánsky bankový účet NemKonto. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie poštou alebo e-mailom.