Spoločnosť VMD Consulting s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti vrátenie daní z príjmu zo zahraničia a doplnkové služby súvisiace s prácou v zahraničí. Sme tím mladých odborníkov, ktorý dokonale pozná daňovú legislatívu a špecifiká jednotlivých krajín. Plynulá znalosť jazyka príslušnej daňovej krajiny je samozrejmosťou.

Náš cieľ

Naším cieľom je poskytovať kvalitné a profesionálne služby v oblasti zahraničnej daňovej legislatívy a neustále zvyšovať ich úroveň pre všetkých našich zákazníkov.

Naše hodnoty

Orientácia na zákazníka

  • Počúvame, rozumieme, radíme a poskytujeme profesionálnu pomoc
  • Máme priateľský a profesionálny prístup ku každému
  • Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá – uvedomujeme si, že náš úspech závisí od Vás

Kvalita

  • Sme hrdí na naše profesionálne znalosti a skúsenosti
  • Rozumieme Vašim potrebám, preto garantujeme vrátenie legálne najvyššej možnej čiastky rýchlo a za prijateľnú cenu

Dôveryhodnosť

  • Pracujeme dôsledne a spoľahlivo, aby sme si získali Vašu dôveru
  • Veríme v budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi

Transparentnosť

  • Žiadne vstupné alebo skryté poplatky – spolu s refundáciou Vám zašleme i prehľadné vyúčtovanie
  • O stave svojej žiadosti sa môžete kedykoľvek informovať telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom našej služby Online Chat

Naše služby

Poskytujeme daňové refundácie z Veľkej Británie, Írska, Holandska, Belgicka, Nemecka a Rakúska. Daňové priznania spracovávame presne podľa noriem zahraničných daňových inštitúcií, s ktorými máme vytvorenú výbornú spoluprácu.

Poskytujeme bezplatnú registráciu a predbežnú kalkuláciu výšky daňovej refundácie. Chýbajú Vám potrebné daňové dokumenty od zahraničných zamestnávateľov, ktoré sú potrebné pre úspešné vrátenie daní? Žiaden problém, získame ich zo zahraničia za Vás!

Poplatok za naše služby účtujeme až po úspešnom vrátení daní, preto nám rovnako ako Vám záleží na rýchlom a úspešnom priebehu celého procesu. Pracujeme na princípežiadne dane – žiadne poplatky“ čo v praxi znamená, že ak Vám nevznikne nárok na vrátenie daní, neplatíte žiadne poplatky.

Medzi naše silné stránky patrí jednoduchosť daňových služieb pre Vás, ale zároveň  komplexné znalosti a skúsenosti našich daňových konzultantov pri príprave daňových priznaní. Tí sa Vám snažia maximálne uľahčiť a sprehľadniť proces vrátenia daní.