Účtujeme vždy len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. K poplatku je pripočítané DPH 20%.

KRAJINA POPLATOK
Percentuálny Minimálny
Veľká Británia 9,9% 49 €
Írsko 9,9% 49 €
Holandsko 11,9% 59 €
Nemecko 11,9% 59 €
Rakúsko 11,9% 59 €
Česká republika 11,9% 29 €
Slovenské daňové priznanie typ A ——– 29 € 
U1 formulár zo zahraničia ——– 49 €

*Poplatok za získanie daňového dokumentu zo zahraničia je 12 € + DPH.