daňové triedy v Nemecku

Daňové triedy v Nemecku – všetko čo potrebujete vedieť

Každý zamestnanec v Nemecku patrí do určitej daňovej triedy, ktorú priraďuje daňový úrad Finanzamt. Daňová trieda určuje, akým spôsobom sa bude zdaňovať Vaša mzda a akú výšku solidárneho príplatku a cirkevnej dane budete musieť zaplatiť. V Nemecku existuje 6 daňových tried. Svoju daňovú triedu môžete zistiť z výplatnej pásky alebo ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung, a to pod názvom […]

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Írsku

Vrátenie daní z Írska a náklady na zdravotnú starostlivosť

Zaujíma Vás, ako zvýšiť sumu vrátených daní v Írsku? Jednou z možností je uplatniť si v žiadosti o vrátenie daní náklady na zdravotnú starostlivosť. V nasledujúcich riadkoch si povieme, o aké náklady sa presne jedná. Náklady na zdravotnú starostlivosť je možné uplatniť: na seba na rodinného príslušníka na kohokoľvek, za koho ste za zdravotný úkon […]

PRÍPLATKY K PRÍDAVKOM NA DETI V NEMECKU - KINDERZUSCHLAG

Príplatky k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku

Na príplatok k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku majú nárok manželské páry a slobodní rodičia, ktorí poberajú prídavky na deti. Príplatky sa vyplácajú spolu s prídavkami tomu istému rodičovi. Za účelom ich priznania je nutné zaslať žiadosť na Familienkasse v písomnej podobe. Podmienky na vyplácanie príplatkov sú nasledovné: Deti musia byť mladšie ako 25 rokov, a […]

Marriage Allowance Daňové úľavy na manželského partnera

Daňové úľavy na manželského partnera (Marriage Allowance) v Anglicku, UK

Manželské úľavy, tzv. Marriage Allowance vo Veľkej Británii, je možné uplatniť, a tým zvýšiť výšku vrátených daní, pri splnení nasledujúcich podmienok: partneri musia byť zosobášení jeden z manželov musí zarábať menej, ako je stanovená výška nezdaniteľného minima (£12 500 v daňovom roku 2019/20). druhý partner môže zarobiť len toľko, aby z príjmu odvádzal základnú výšku dane (basic rate), […]

slovenské daňové prizananie 2019

Zmeny v slovenskom daňovom priznaní za rok 2019

Každá fyzická osoba (FO) je povinná vysporiadať svoje dane po ukončení daňového roka podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania dane. Za rok 2019 ste povinný podať daňové priznanie, ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 € (v roku 2018 bola táto suma 1915,01 €). Znamená to teda, že ak ste […]

Prečo je NIN číslo dôležité ak pracujete vo Veľkej Británii?

Požiadať o National Insurance Number (NIN) je jednou z prvých vecí, ktorú by ste mali po príchode do Veľkej Británie urobiť, ak plánujete v krajine žiť a pracovať. NIN  je jedinečné osobné číslo, ktoré slúži na evidenciu osôb zamestnaných a podnikajúcich na území Veľkej Británie. Zabezpečuje, aby boli Vaše dane a príspevky na zdravotné a […]

BAURENTE ZUKUNFTPLUS OD SOKA-BAU

Dovolenkový fond SOKA-BAU ponúka okrem vedenia konta, na ktorom sa ukladajú údaje o dovolenkách zamestnancov v Nemecku, aj poisťovnícke služby. Jednou z nich je aj dôchodkové poistenie BauRente ZukunftPlus, o ktorom si povieme niečo bližšie v nasledujúcom príspevku. BauRente ZukunfPlus dáva pracovníkom v oblasti stavebníctva a ich manželským partnerom možnosť doplnkového dôchodkového poistenia v súčinnosti s ich zamestnávateľom a štátom. Spolupráca so zamestnávateľom prebieha […]

Náklady v nemeckom daňovom priznaní

Aké náklady si môžete uplatniť v nemeckom daňovom priazní?

Daňové zaťaženie v Nemecku je relatívne vysoké. Máme však pre Vás dobrú správu – výšku odvedených daní je možné znížiť uplatnením nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti so zabezpečením a dosiahnutím príjmu. V praxi to znamená, že v konečnom dôsledku Vám budú vrátené vyššie dane. V Nemecku je možné rozčleniť náklady, ktoré je možné odpočítať v daňovom priznaní, […]

Má status daňového rezidenta v Holandsku výhody pri podaní daňového priznania?

Podľa pravidiel platných od roku 2015, je daňovým rezidentom osoba, ktorej príjmy z Holandska tvoria aspoň 90% ročných celosvetových príjmov. Získanie statusu daňového rezidenta je veľmi dôležité a znamená, že si môžete uplatniť rôzne daňové úľavy. Slovák, ktorý legálne pracuje a chce získať status daňového rezidenta v Holandsku, je povinný podľa holandských daňových zákonov preukázať, že jeho príjmy […]

Ako vrátiť dane zo zahraničia čo najrýchlejšie?

Každý, kto pracuje v zahraničí, chce vrátiť dane čo najrýchlejšie. Dĺžka čakacej doby na preplatok na dani závisí predovšetkým od efektívnosti konkrétneho daňového úradu. Celý proces však urýchlite, ak máte všetky potrebné daňové dokumenty a spracovaním žiadosti o vrátenie daní poveríte profesionálnu spoločnosť. Vo väčšine prípadov je najdôležitejším daňovým dokladom potvrdenie o ročnom príjme (tzv. ročné zúčtovanie), ktoré obsahuje […]