Vrátenie daní z Írska – všetko čo potrebujete vedieť

V Írsku žije približne 25 000 Slovákov. Nie je to žiadna náhoda, že mnohí Slováci hľadajú v Írsku prácu nielen sezónne. Krajina ponúka nízku nezamestnanosť, priaznivé pracovné podmienky a silný systém sociálneho zabezpečenia. Všetky osoby zamestnané v krajine podliehajú írskemu daňovému systému.

Základné informácie

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní a za dohľad nad daňovým právom je Revenue Comissioners, ktorý sídli v Dubline. Ak sa zamestnáte, daň je odvádzaná v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za Vás odvádza preddavky na daň z príjmov. Väčšina ľudí, ktorí pracujú v Írsku, nemá povinnosť podať daňové priznanie, avšak, vo veľa prípadoch sa podanie daňového priznania oplatí, pretože môže viesť k vráteniu preplatku na dani.

Daňový rok v Írsku sa zhoduje s kalendárnym rokom, ktorý trvá od 1. januára do 31. Decembra. Daňové priznanie je možné podať až štyri roky spätne. V súčasnosti už nie je možné požiadať o vrátenie daní za rok 2013 a predchádzajúce daňové obdobia; takéto žiadosti už Revenue neakceptuje. O vrátenie daní je možné požiadať vždy po ukončení daného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že z Írska odchádzate a už neplánuje do konca roka v krajine pracovať, je možné o vrátenie daní požiadať ešte pred ukončením roka.

Požadované dokumenty

Pri podaní žiadosti o vrátenie daní je dôležité číslo PPS (Personal Public Service), čo je ekvivalent slovenského rodného čísla a používa sa na identifikáciu daňového poplatníka. Ak Vám číslo PPS nie je pridelené, nie je možné požiadať o vrátenie daní.

Pred podaním daňového priznania je dôležité vedieť, aká suma Vám môže byť vrátená. Na kalkuláciu sú potrebné dokumenty od zamestnávateľa, ktoré obsahujú informácie o výške príjmu, odvedených preddavkov na daň a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Tieto dokumenty sú výplatné pásky, formulár P60 vystavený zamestnávateľom po ukončení zdaňovacieho obdobia alebo formulár  P45 vydaný po ukončení pracovného pomeru.

Ako to funguje?

Po podaní daňového priznania, pracovník Revenue overí správnosť údajov. Následne Revenue vystaví oficiálnu kalkuláciu, ktorú zašle daňovému poplatníkovi. Táto kalkulácia obsahuje informácie, ktoré sumarizujú celý daňový rok, t.j. celkový zdaniteľný príjem, výšku daňovej povinnosti (výška daní, ktorú ste mali zaplatiť) a daň zaplatenú daňovníkom. Ak je suma daňovej povinnosti nižšia ako súčet preddavkov na daň zaplatených prostredníctvom zamestnávateľa, daňový úrad Vám rozdiel vráti.

Koľko mi môže byť vrátené?

Výška refundácie závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejším sú výška príjmu a výška priznanej daňovej úľavy. Daňový úrad Revenue poskytuje tzv. Tax Credit – daňovú úľavu vo výške 1650 eur. Ľudia, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, dostávajú ďalších 1650 eur,  čo celkovo predstavuje 3300 eur. V praxi to znamená, že výška daňovej povinnosti sa zníži o výšku tejto daňovej úľavy.

Ďalším dôležitým faktorom je nezdaniteľné minimum,  ktoré je v súčasnosti 16 500 eur. Ak Váš ročný príjem nepresiahne túto sumu, môžete požiadať o vrátenie celej odvedenej dane.

Pre manželov je výhodnejšie podať daňové priznanie spoločne, kedy sa príjem rozdelí na dvoch ľudí a výška daňových úľav sa zdvojnásobí. Suma vrátených daní je takto zvyčajne oveľa vyššia v porovnaním s individuálnym daňovým priznaním.

Ak pracujete alebo ste pracovali v Írsku a máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia daní, zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať a poskytne bližšie informácie.