Ak pracujete v Holandsku a Váš ročný príjem nepresahuje 28 500 eur, resp. 27 500 eur v roku 2017, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok.

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag v skratke

Každý, kto začne pracovať v Holandsku, je povinný si zakúpiť zdravotné poistenie (Zorgverzekering). Cena závisí od zvoleného balíka a poisťovne. Vzhľadom k tomu, že holandská legislatíva ukladá povinnosť byť zdravotne poistený, ľudia s nižšími príjmami môžu požiadať o Zorgtoeslag, čiže príspevok na zdravotné poistenie, ktoré čiastočne kompenzuje vynaložené náklady.

Povinnosť poistiť sa v Holandsku

Rovnako ako na Slovensku, i v Holandsku majú zamestnanci povinnosť platiť zdravotné poistenie. V Holandsku existuje niekoľko súkromných poisťovní. V niektorých prípadoch si môžete zdravotnú poisťovňu zvoliť sami. Najčastejšie je to však zamestnávateľ, prostredníctvom ktorého uzatvoríte poistnú zmluvu – vtedy je zdravotné poistenie odpočítavané priamo z platu zamestnanca.

Neoplatí sa ignorovať povinnosť platiť zdravotné poistenie, pretože Vám môže byť vyrubená pokuta alebo prípadne budete musieť hradiť náklady spojené s Vašou liečbou. To, či ste uhrádzali zdravotné poistenie, môže byť preverené až 5 rokov spätne. Ak sa zistí, že ste zdravotné poistenie neplatili, budete ho musieť uhradiť spätne a môže Vám byť dokonca vyrubená pokuta až do výšky 30% z nezaplateného poistného.

Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie

Zogtoeslag je spolufinancovanie poistenia zamerané na podporu ľudí s nižšími príjmami. Tento príspevok kompenzuje náklady vzniknuté na platbu zdravotného postenia. Príplatok sa poskytuje všetkým osobám, ktoré v Holandsku pracovali legálne, majú aspoň18 rokov a hradili zdravotné poistenie.

Žiadosť o Zorgtoeslag je možné podať už po jednom mesiaci práce v Holandsku. Tiež je možné požiadať o vyplatenie Zorgtoeslag až 1 rok spätne, vždy do 1. septembra nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste v Holandsku pracovali v roku 2017, príslušná inštitúcia Toeslagen Belastingdienst musí prijať Vašu žiadosť najneskôr 1. septembra 2018.

Aj keď výška poistného, ktoré platíte, závisí od zdravotnej poisťovne, suma Zorgtoeslag je pevne stanovená a závisí od Vášho ročného príjmu. Podmienky poskytnutia príspevku a jeho výška sa každoročne aktualizujú.

V súčasnom roku 2018 je maximálna výška príspevku pre jednu osobu 94 eur mesačne. Maximálnu výšku je možné dostávať, ak Váš ročný príjem nepresiahne 19 000 eur. S výškou príjmu pomerne klesá i výška príspevku. Ročný príjem, pri ktorom je možné ešte požiadať o Zorgtoeslag, je 28 500 eur, avšak výška príspevku je podstatne nižšia. Pre porovnanie, v roku 2017 bola výška príspevku maximálne 88 eur mesačne. Nárok na Zorgtoeslag vznikal pri výške príjmu do 27 500 eur ročne.

Ako vypočítať výšku príspevku?

Zorgtoeslag sa vypláca za každý mesiac, počas ktorého ste boli v Holandsku zdravotne poistený. Nárok vzniká, ak ste pracovali aspoň počas prvých dvoch dní v mesiaci.

Situácie zo života

Ak ste v Holandsku pracovali:

– od 1. marca do 8. apríla – máte nárok na príspevok za 2 mesiace

– od 1. marca do 5. marca – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 1. marca do 1. apríla – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 25. februára do 1. marca  –  nemáte žiaden nárok

Pri zmene Vašej osobnej situácie, ktorá môže ovplyvniť platbu Zorgtoeslag, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať príslušnú inštitúciu. Často sa stáva, že tá sa až oneskorene dozvie o tom, že Vám neoprávnene vyplácala príspevok. V takomto prípade Vám následne zašlú výzvu na vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy. Aby ste takejto situácii predišli, odporúčame Vám kontaktovať Toeslagen Belastingdienst pri každej zmene Vašej osobnej situácie, najmä pri ukončení práce v Holandsku.

Ak pracujete v Holandsku a Váš ročný príjem nepresahuje 28 500 eur, resp. 27 500 eur v roku 2017, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok. Radi Vám s jeho získaním pomôžeme. Náš poplatok je 11,9% z vrátenej sumy, alebo minimálne 59 eur. Neúčtujeme DPH, je to konečná suma. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.