vrátenie daní z holandska

Dlhšia čakacia doba na vrátenie daní z Holandska za rok 2016

Pre mnohých Slovákov, pracujúcich v Holandsku, je vrátenie daní každoročne dodatočnou finančnou injekciou. Bohužiaľ, tento rok sa bude musieť na túto finančnú injekciu čakať dlhšie ako obvykle.

Vzhľadom na zmeny v procesoch, ktoré holandský daňový úrad zaviedol pred dvoma rokmi, sa spracovanie podaných daňových priznaní podstatne predĺžilo. Belastingdienst, ktorý doteraz uprednostňoval elektronické procesy, zaviedol povinnosť zasielať originály dokumentov „Výkaz príjmov EÚ/EHP“ poštou bez toho, aby sa na tieto zmeny najprv pripravil po technickej stránke. Výsledkom je, že na holandskom daňovom úrade čaká veľké množstvo daňových priznaní na spracovanie.

VMD Consulting urobil na Belastingdienst niekoľko desiatok telefonátov. Ten nás spočiatku informoval, že rozhodnutia/kalkulácie budú vystavené do konca augusta. Po opätovných telefonátoch v septembri sme však boli informovaní, že čakacia doba môže byť predĺžená až na tri roky. S Belastingdienst sme neustále v kontakte -veríme, že ďalšie informácie, ktoré pre Vás budeme mať, budú o niečo optimistickejšie.

Viac informácií na túto tému nájdete na oficiálnej webovej stránke holandského daňového úradu Belastingdienst.